Είναι μία φράση την οποία ακούμε όλο και συχνότερα.Η επιστημονική κοινότητα  συνεχώς μας υπενθυμίζει ότι η περίοδος της αλόγιστης χρήσης του νερού έχει περάσει ανεπιστρεπτί .Μεγάλο μέρος της έρευνας αναλίσκεται στο να βρει τρόπους διατήρησης των ποσοτήτων και της ποιότητας του νερού, ανέπαφες.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον θα αναπτύξουμε κι εμείς τους τρόπους και τις τεχνικές που θα μας παραλληλίσουν με το πνεύμα της εποχής.

Οι εταιρίες προϊόντων άρδευσης στρέφονται σε συστήματα τα οποία θα δίνουν το μέγιστο αρδευτικό αποτέλεσμα με την μικρότερη δυνατή κατανάλωση νερού. Τα φυτώρια στρέφονται σε φυτά πιό ανθεκτικά στην ξηρασία και οι κηποτέχνες προτείνουν λύσεις που ταιριάζουν στο μικροκλίμα της εκάστοτε περιοχής για να περιορίσουν τις υπερβολικές αρδεύσεις.

Θα προσπαθήσω να ακολουθώ τις επιταγές της εποχής και να σας παρουσιάζω όλα τα προϊόντα που συνάδουν με τα ανωτέρω . Επειδή είμαστε όλοι μέρος του προβλήματος, πιστεύω πως πρέπει να γίνουμε και μέρος της λύσης του.

SIMILAR ARTICLES