Η δημιουργία του <<απόλυτου>>  κήπου για κάθε έναν χωριστά αποτελεί σίγουρα τον στόχο,αλλά τα μονοπάτια δημιουργίας που θα ακολουθήσουμε και το αποτέλεσμα που θα έχουμε, είναι πάντα διαφορετικά. Κανένα δεν είναι λάθος, κανένα δεν αποτελεί καθολικά αποδεκτή εκδοχή.Όλα είναι μια απόρροια προσωπικών επιθυμιών και δυνατοτήτων.

Εγώ μέσα από αυτή την ιστοσελίδα θα προσπαθώ να σας δίνω μικρά ερεθίσματα που θα μοχλεύσουν την δικής σας δημιουργικότητα ,είτε αυτή αφορά την πραγμάτωση είτε αφορά τον σχεδιασμό του κήπου σας. Προτάσεις , τάσεις , λύσεις και χρήσιμα εργαλεία θα σας παραθέτονται και εσείς θα επιλέγετε σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις.

Τρία πράγματα πρέπει όμως να έχετε υπόψιν σας. Πρώτον, ότι ο κήπος σχεδιάζεται σε τέσσερις διαστάσεις, δεύτερον, ότι κήπος δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα αλλά και η δημιουργία ( ο δρόμος για τηνΙθάκη) και τρίτον, τέλος σε αυτή τη δημιουργία δεν υπάρχει.

SIMILAR ARTICLES