Τοποθεσία: Μονοκατοικία στο Βαρικό Νέων Παλατίων.

Εργασίες:

  • Ζιζανιοκτονία
  • Προσθήκη χώματος
  • Διαμόρφωση κλίσεων εδάφους.
  • Τοποθέτηση αυτόματου ποτίσματος.
  • Φύτευση χλοοτάπητα.
  • Φύτευση θάμνων περιφερειακά.
  • Φύτευση καλλωπιστικών και αρωματικών φυτών.
Αρχική κατάσταση

Σε εξέλιξη

Τελικό αποτέλεσμα